کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع داخلی”

کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع داخلی” سه شنبه ۱5 بهمن ماه۹۸ در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جهت آشنایی اشخاص حقیقی  و حقوقی ، شرکت های دانش بنیان ،اساتید و دانشجویان ، پارک علم و فناوری قزوین کارگاه آشنایی با قوانین مالکیت فکری و نحوه ثبت اختراع داخلی برگزار شد. در این کارگاه یک روزه مصادیق مالکیت فکری و شرایط و چگونگی ثبت آن بررسی شد. همچنین نحوه ثبت داخلی اختراعات و اهمیت ثبت اختراع  و نحوه حمایت از اختراعات توسط  احمد کریمی اطلاع رسانی شد. این کارگاه که توسط موسسه نوفن حامی البرز در سالن شهید اسکندری نژاد برگزار شد به بررسی و نحوه تهیه مدارک و نحوه ثبت اختراع  داخلی  همچنین چندین پرونده داخلی   ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران  به صورت عملی مورد جستجو و تحلیل قرار گرفت. حاضرین در کارگاه نیز سئوالات خود را در خصوص ثبت داخلی پرسیدند که به صورت کامل پاسخ داده شد.   انتهای پیام/* 981115
زبان سایت »