کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع داخلی و بین المللی”

کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع داخلی و بین المللی” یکشنبه 13 بهمن ماه98 در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جهت آشنایی اشخاص حقیقی  و حقوقی ، شرکت های دانش بنیان ،اساتید و دانشجویان ، پارک علم و فناوری قزوین کارگاه آشنایی با قوانین مالکیت فکری و نحوه ثبت اختراع داخلی و بین المللی احمد کریمی و  بیژن نصیری اعظم برگزار شد . در این کارگاه یک روزه مصادیق مالکیت فکری و شرایط و چگونگی ثبت آن بررسی شد. همچنین نحوه ثبت داخلی اختراعات و اهمیت ثبت اختراع  و نحوه حمایت از اختراعات توسط  احمد کریمی اطلاع رسانی شد. همچنین معاهده های بین المللی در خصوص ثبت اختراع اعم از کنوانسیون پاریس و معاهدهای همکاری ثبت اختراع بین المللی معرفی  و توسط نصیری اعظم اطلاع رسانی شد. این کارگاه که توسط موسسه نوفن حامی البرز در سالن شهید اسکندری نژاد برگزار شد به بررسی و نحوه تهیه مدارک و نحوه ثبت اختراع  داخلی و بین المللی همچنین چندین پرونده داخلی  و بین المللی ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران و بین المللی به صورت عملی مورد جستجو و تحلیل قرار گرفت. حاضرین در کارگاه نیز سئوالات خود را در خصوص ثبت داخلی و بین المللی از اساتید پرسیدند که به صورت کامل پاسخ داده شد. انتهای پیام/* 981113
زبان سایت »