چهل و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین امروز چهارشنبه 97/12/01 در  محل سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، چهل و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین امروز چهارشنبه 97/12/01 در  محل سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار شد.   در ابتدای جلسه گزارشی از مصوبات دو کمیته پذیرش برگزار شده از جلسه قبلی شورا تا کنون ارائه گردید. و در ادامه درخواست پذیرش شرکت مهندسی ماشین سازان دانش و صنعت البرز با طرح طراحی و ساخت دستگاه پاراپودیوم و اگزاسکلتون بررسی و به اتفاق آرا با پذیرش طرح در دوره رشد موافقت گردید. همچنین در ادامه با توجه به ارائه گزارش عملکرد دو ساله و برنامه های آتی شرکت پالایش صنعت هیراب، با تمدید دوره رشد شرکت به مدت یک سال موافقت گردید. در پایان درخواست پذیرش شرکت شایگان داده الکتریک پویش با طرح ساخت خطوط تولید و دستگاه های تست و آزمون بررسی و با پذیرش شرکت مشروط بر ارائه موارد مورد نظر اعضا موافقت گردید.
زبان سایت »