چهل و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد در روز شنبه 11اسفندماه97 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، چهل و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد در روز شنبه 11اسفندماه97 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. در ابتدای جلسه، مدیرعامل شرکت بنیان کالا کاویان شیمی به ارائه طرح شرکت تحت عنوان تولید آند و کاتدهای فلزی پرداخت و با پذیرش طرح فوق در دوره رشد مقدماتی موافقت گردید. در ادامه درخواست تمدید دوره رشد شرکت پترو کیمیا ویژن بررسی و با توجه به گزارش اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقدام، به اتفاق آرا با تمدید شرکت مذکور برای سال سوم موافقت گردید.
زبان سایت »