چهل و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین دیروز یکشنبه در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه که با حضور اعضای شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد، پذیرش شرکت کوشا گیتی نگار آسیا با طرح تولید مواد اولیه چاپ سه بُعدی مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شرکت در دوره رشد موافقت گردید.   در ادامه این جلسه درخواست تمدید دوره رشد شرکت بابل نواندیش پارسیان بررسی و با توجه به گزارش اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقدام، به اتفاق آرا با تمدید شرکت مذکور موافقت گردید. در پایان با درخواست خروج یکی از واحدهای فناور از مرکز رشد مورد تصویب قرار گرفت.
زبان سایت »