چهل و نهمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد

چهل و نهمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم فناوری قزوین عصر شنبه در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، چهل و نهمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای اصلی و مدعو در سالن شهید سیاهپوش پارک  علم و فناوری قزوین برگزار شد. در ابتدای این جلسه، پذیرش شرکت “ویرا شار پارسه” در مقطع رشد با طرح “طراحی و اجرای سامانه جامع یکپارچه سازی شهری پایدار” مورد بررسی قرار گرفت و  مقرر شد پس از تکمیل طرح، مجدد در شورا طرح و بررسی شود.  در ادامه، درخواست تمدید دوره رشد شرکت آذر پژوه فرایند ساز مورد بررسی قرار گرفت.  
زبان سایت »