چهل و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در روز چهارشنبه 12دی ماه97 ساعت 08:30 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،چهل و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در روز چهارشنبه 12دی ماه97 ساعت 08:30 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید. در ابتدای این جلسه گزارشی از مصوبات چهار کمیته پذیرش برگزار شده از جلسه قبلی شورا تا کنون ارائه گردید و دو مورد درخواست تمدید دوره رشد، یک مورد خروج و همچنین درخواست دریافت تسهیلات واحدهای فناور مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه درخواست پذیرش “شرکت سامان افزار اندیش افق” با طرح طراحی و ساخت سامانه های کنترل تردد مبتنی بر پردازش بررسی و به اتفاق آرا با پذیرش طرح موافقت گردید.   شایان ذکر است این جلسه باحضور دکتر یوسف گرجی مهلبانی(رئیس پارک علم و فناوری قزوین)،خانم مهندس نیکونژاد(سرپرست محترم شورای مرکز رشد)،دکتر قدیری(مدیر محترم مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))،دکتر قربانی(عضو مدعو محترم شورای مرکز رشد)،دکتر کاریاب(مدیر محترم مرکز رشد وفناوری های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی)،مهندس کشاورز قاسمی(رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان)،دکتر مافی(عضو مدعو محترم شورای مرکز رشد) و دکتر مهدوی(عضو مدعو محترم شورای مرکز رشد) برگزار شد.
زبان سایت »