چهل ودومین جلسه شورای مرکز رشدپارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل ودومین جلسه شورای مرکز رشدپارک علم و فناوری قزوین درسالن شهید سیاهپوش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛چهل ودومین جلسه شورای مرکز رشدپارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید که در آن درخواست پذیرش فرااندیشان هوش آفرین آوا  با طرح تحلیل بازار و تبلیغات هوشمند، شرکت توسعه و مدیریت و توانمند سازی ابر پویش ایرانیان  با طرح توانمند سازی مبتنی بر آینده پژوهی فردی و درخواست تمدید دوره رشد شرکت  رادگستر افراتک کاسپین مورد بررسی قرارگرفت.
زبان سایت »