#چالش_کرونا

🔻 #چالش_کرونا 🔰 نهضت مردمی حل چالش کرونا برای شناسایی ایده‌ها، محصولات و اقدامات برتر جهت حل مشکلات ناشی از شیوع کرونا 🔸 برای شرکت در این چالش و ثبت پیشنهادات خود به لینک زیر مراجعه کنید: 🌐 http://candoportal.com/corona/   #چالش_کرونا با محوریت شناسایی و حمایت از ایده‌ها، محصولات یا خدمات و اقدامات خلاقانه و مسئله‌محور در راستای حل مشکلات ناشی از کرونا 🔰 موضوعات: ۱. کرونا و بهداشت و درمان و پیشگیری ۲. کرونا و مدیریت و سیاستگذاری ۳. کرونا و پیامدهای اقتصادی ۴. کرونا و آسیب‌های اجتماعی 🔶 همراه با ۵۴۰ میلیون جایزه نقدی برای پیشنهادات برتر و حمایت از پیشنهادات نوآورانه توسط شبکه قدرتمند حامیان چالش 🔻 پایان مهلت ثبت پیشنهادات: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 🔰 برای شرکت در چالش به لینک زیر مراجعه کنید: 🌐 http://candoportal.com/corona/  

موشن گرافیک چالش
زبان سایت »