پیش نشست تخصصی بررسی تجربیات در حوزه آمایش علم و فناوری

اولین جلسه پیش نشست تخصصی بررسی تجربیات در حوزه آمایش علم و فناوری به میزبانی پارک علم و فناوری استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، اولین جلسه پیش نشست تخصصی بررسی تجربیات در حوزه آمایش علم و فناوری در سالن جلسات شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری استان برگزار شد. این نشست، زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، محیط و ارائه چیدمان منطقی و مناسب فعالیت ها در عرصه کشوری را فراهم می کند. دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری استان در ابتدای این نشست بیان کرد: علم و فناوری یکی از پیشرانهای تحول ساز و ایجاد کننده تغییرات، و در نتیجه عامل مهمی در شکل دادن وضعیت حال و آینده به حساب می آید. بر این اساس پیش نیاز تلاشهایی که برای آینده نگاری با هدف ساختن آینده مطلوب صورت می گیرد، شناخت دقیق و عالمانه ماهیت و آثار و پیامدهای علم و فناوری است. با شناسایی دقیق این پیشران و ابعاد و آثار آن می توان به اینکه چه تغییراتی در حال رقم خوردن است، چه نتایجی از این تغییرات در انتظار ماست، و چه آینده ای در حال شکل گیری و ظهور است، پی برد. مهمتر از آن می توان با مدیریت و تاثیرگذاری بر این پیشران و پیامدهای آن، به صورت کنشگری فعال و تاثیرگذار به آینده سازی پرداخت و برای ساختن آینده مطلوب گامهای بلندی به جلو برداشت. ایشان افزودند: مطالعات آمایش علم و فناوری، وابسته به نقشۀ کلان توسعه علم و فناوری کشور و اسناد بالادستی آمایش سرزمین است و در چارچوب آن صورت می گیرد. از این رو دستاوردهای آمایش علم و فناوری پشتیبان سیاست‌های توسعۀ علم و فناوری است. همچنین برگزاری این همایش و گردآوری و جمع بندی نظرات مختلف درباره آمایش علم و فناوری، می تواند در فرآیند تهیه و تدوین اسناد آمایش علم و فناوری، و در راهبردپردازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطوح ملی و منطقه ای موثر باشد و به تلاشها برای آینده نگاری جهت رسیدن به آینده مطلوب نیرو و شتاب بیشتری ببخشد. دکتر حاکم قاسمی رئیس پژوهشکده آینده پژوهی استان گفت: در سطح ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه از همایش ملی آمایش که در بهمن ماه برگزار می‌شود حمایت کرده‌اند و زمینه سازی برای برگزاری اولین همایش آمایش علم و فناوری در استان قزوین نشان دهنده نکته سنجی شورای برنامه ریزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است چرا که علم و فناوری پیشران اساسی در سرنوشت آینده هر جامعه ای است و در امر سیاست گذاری نیز همین علم و فناوری می باشد که آینده مطلوب را می سازد. دکترحاکم قاسمی افزود: علم و فناوری در سرنوشت کشور بسیار تاثیرگذار است و برگزاری همایش آمایش علم و فناوری که با مشارکت شخصیت های علمی و دانشگاهی برگزار می شود رویداد مهمی بوده و نتایج آن مسیر درستی را برای آینده علمی استان در زمینه علم و فناوری ترسیم خواهد کرد. وی بیان کرد: هرگونه کاری اعم از سیاستگذاری های خرد و کلان باید با توجه به این سند انجام شود تا ابعاد و اجزای پیچیده در جهت ساخت آینده روشن شود تا مبنای عمل قرار بگیرد. همچنین یک فراخوان در سطح کشور داده می‌شود تا صاحب نظران صحبت های خود را در قالب مقالات ارائه کنند و دو پیش نشست هم قرار داده می‌شود تا صاحب نظران در صنعت پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند. مهندس دقیقی مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، قزوین را یکی از استان های پیشرو در موضوع آمایش سرزمینی دانست و گفت: قزوین از شرایط خاص اقتصادی، کشاورزی و سیاسی برخوردار است که با توجه به ظرفیت های مختلف آن آنچه این استان را به سرمنزل مقصود می رساند توجه به آمایش است. دکتر فریدونی سرپرست مرکز رشد جامع استان قزوین موضوع شناخت محیط را مطرح کردند که در شناخت محیط چالش‌هایی وجود دارد که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- در شناخت محیط معمولاً بیشتر به لایه ‌های بالایی توجه می‌شود و  به لایه‌های زیرین موضوع کمتر توجه می‌شود. 2- نبود مدیریت یکپارچه در سطح ملی و منطقه‌ای 3- چالش بین سند مکتوب و اجرای آن سرکار خانم دکتر منزوی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد البرز بیان کرد: آمایش یک سندی است که باید در سطح کشور بصورت مدون برنامه ریزی شود و نباید هر استان بصورت جداگانه برای خود سندی داشته باشد بلکه باید استان‌های هم جوار مکمل یکدیگر باشند و با داشتن سندی بالادستی در کشور باشد این موضوع قابل حل است. دکتر قدیری مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین به ضرورت توجه به همگرایی علم و فناوری پرداختند و اشاره کردند که باید جایگاه هر استان در توسعه علم و فناوری مشخص شود و با شناسایی پتانسیل‎ها اولویت های کاری در راستای توسعه علم و فناوری به آن استان داده شود. دکتر اسماعیل زاده مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به ضرورت حمایت‌های پولی و ارزی و همچنین حمایت‌هایی که باید از سوی دولت و دانشگاه‌ها اتفاق بیفتد پرداختند و افزودند: دانشگاه‎ها باید به اتاق فکر تبدیل شوند و هر دانشجویی که فارغ التحصیل می‌شود با داشتن حداقل یک مهارت بتواند در راستای پیوند بین دانشگاه و صنعت گامی بردارد. دکتر جوزی مدیر کانون شکوفایی خلاقیت موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک، به چالش‌ها و راهکارهای موجود در بحث علم و فناوری پرداختند. این چالش‌ها شامل: 1- عدم بهره برداری اصولی از علم و استفاده ابزاری از نام علم 2- کپی برداری و تقلب سازی یافته‌های علمی 3- عدم سرمایه گذاری کافی در جهت تولید اصولی علم 4- عدم وجود زیرساخت لازم جهت تعامل سازنده نهادهای علمی 5- واردات کلا و تجهیزات و عدم اعتماد و سرمایه گذاری بر توان متخصصین داخلی 6- مقبولیت عمومی بر خرید تولیدات خارجی نسبت به تولیدات داخلی راهکارهای موجود در حوزه علم و فناوری شامل موارد ذیل است: 1- سازماندهی علمی کشور از طریق فرهنگ سازی و مقابله و برخورد قانونی با پدیده تقلب علمی 2- تقویت سیاست‌های حمایتی از تولید علم 3- افزایش گرنت‎های تحقیقاتی اجباری توسط ارگان‌های دولتی به مراکز علمی 4- افزایش ریسک پذیری در سرمایه گذاری بلند مدت بر روی هسته‌های پژوهش 5- ایجاد سامانه فراگیر شرکت‌های دانش بنیان و صنایع کشور به جهت کشف و سازماندهی صنایع کوچک و بزرگ کشور 6- حمایت از فناوری‌های داخلی و کاهش نیاز به واردات و وابستگی خارجی در پایان دکتر قاسمی رئیس پژوهشکده آینده پژوهی استان به جمع بندی صحبت‌های حاضران پرداختند و افزودند: در تهیه این سند آمایش ملی باید سه مرحله آینده نگاری، اجرایی کردن سند و بازنگاری سند با هم دیده شود.
زبان سایت »