پیام تبریک

حجت الااسلام والمسلمین دکترتلخابی انتصاب شایسته جناب عالی را به ریاست مجتمع آموزشی عالی فقه و اصول صمیمانه تبریک عرض نموده ودوام توفیقات روز افزون شما را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم.  
زبان سایت »