پنجمین جلسه اعضای ستادی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

با حضور اعضای ستادی پارک علم و فناوری، جلسه آموزشی و توجیهی منشور اخلاقی و طرح تکریم ارباب رجوع در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ادامه چهارمین جلسه اعضای ستادی پارک با محوریت بررسی منشور اخلاقی، در این جلسه نیز به ادامه موضاعات مربوطه در این زمینه پرداخته شد.
زبان سایت »