پنجاه و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

پنجاه و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح روز چهارشنبه 9 مردادماه98 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. در ادامه خروج شرکت نوین راهبرد آتیه نگار از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.    در پایان ، درخواست پذیرش شرکت “نوین گوهر معدن عقیق کاسپین” در مقطع رشد با طرح ” بهسازی گوهرها و سنگ های نیمه قیمتی” مورد بررسی قرار گرفت  و با پذیرش شرکت موافقت گردید.   انتهای پیام/*
زبان سایت »