پنجاه و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد

پنجاه و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین عصر روز شنبه 23آذرماه98 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای شورای مرکز رشد این مجموعه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه  درخواست پذیرش شرکت ” کیمیا شیمی کاسپین پیمان” در مقطع رشد با طرح  ” تولید و بهینه سازی مرکبهای آب پایه و مواد اولیه آن”  مورد بررسی قرار گرفت و  و با پذیرش شرکت موافقت گردید. در ادامه  خروج شرکت سیمانور افشان پاسارگاد  از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. در پی درخواست تمدید شرکت مهندسی پژوهشگران مکاترونیک آریانا، مدیر عامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت خود طی مدت استقراردر دوره رشد پرداخت. مشکلات، موانع و چالشهای ایشان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین برنامه شرکت خود در سال آتی را ارایه نمود. انتهای پیام/*
زبان سایت »