پنجاه و ششمین جلسه شورای مرکز رشد

پنجاه و ششمین جلسه شورای مرکز رشد صبح شنبه 11 آبان ماه98 ساعت 8:30  در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه خروج شرکت دیبا تجارت خاورمیانه  از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. در ادامه درخواست پذیرش شرکت های “فراسوم بوم گیتی” در مقطع رشد با طرح ” قالب نمای سقف وافل” و  شرکت “فناوران خودرو مساوی خاورمیانه” با طرح ” طراحی و تولید کیت بوش پیستون خودرو ” مورد بررسی قرار گرفت. در پایان ، جلسه گزارشی از مصوبات تسهیلات ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. انتهای پیام 980811
زبان سایت »