پایان دوره توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان استان قزوین به همراه گزارش تصویری

مجموعه جلسات مشاوره  تخصصی ویژه شرکت های دانش بنیان با همکاری پارک علم و فناوری قزوین و صندوق پژوهش و فناوری کریمه، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، طرح توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان استان در شش سرفصل بازاریابی، صادرات، بیمه، تجاری سازی، تأمین مالی و مالیات  طی سه روز  در محل پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد.

در این دور از برگزاری طرح که با حضور تعدادی از شرکت های دانش بنیان استان برگزار شد، مدیران عامل، نمایندگان و اعضای شرکت ها در کنار مشاوران تخصصی به بررسی راهکارها و اقدامات لازم در سرفصل های مشخص شده پرداختند. دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در حاشیه برگزاری طرح  گفت: برگزاری این دوره ها با حمایت پارک علم و فناوری و در راستای توانمندسازی هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان، در حال اجرا می باشد. ایشان با توجه به استقبال بی نظیر شرکت های دانش بنیان از این دوره ها به دلیل کاربردی بودنشان و رفع نیازهای شرکت های دانش بنیان، اجرای این دوره ها را در استان قزوین مفید ارزیابی کرد و از برنامه ریزی پارک علم وفناوری جهت استمرار برگزاری دوره های مشابه در آینده خبر داد. ایشان با توجه به استقبال بی نظیر شرکت های دانش بنیان از این دوره ها به دلیل کاربردی بودنشان و رفع نیازهای شرکت های دانش بنیان، اجرای این دوره ها را در استان قزوین مفید ارزیابی کرد و از برنامه ریزی پارک علم وفناوری جهت استمرار برگزاری دوره های مشابه در آینده خبر داد.  
زبان سایت »