وبینار آشنایی با کلیات حقوق ثبتی شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود برگزار شد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین وبینار آموزشی با عنوان آشنایی با کلیات حقوق ثبتی شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود عصر سه شنبه 29 مهر ۱۳۹۹ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدای این نشست  مجید حقیقی مدیرعامل شرکت مشاوران نیک پندار شریف به معرفی مرکز توانمندسازی استان قزوین و حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری قزوین از شرکت های دانش بنیان و غیردانش بنیان پرداخت.

در ادامه خانم موسوی، مشاور حوزه ثبتی به ارائه توضیحات در مورد مقررات حاکم بر شرکت­های سهامی و مسئولیت محدود، مقررات حاکم بر اعضای هیئت مدیره، افزایش و کاهش سرمایه و اندوخته­های قانونی و انحلال شرکت پرداختند و ضمن ارائه مثالهایی به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

در این نشست وبیناری 2۰ نفر از مدیران و کارشناسان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و غیردانش بنیان حضور داشتند.

زبان سایت »