هفدهمین جلسه شورای هماهنگی مراکز رشد استان برگزار شد

هفدهمین جلسه ماهانه شورای هماهنگی مراکز رشد استان به میزبانی پارک علم وفناوری استان قزوین و با حضور روسای مراکز رشد استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین در این جلسه مدیران مراکز رشد استان و آقای دکتر قاسمی رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حضور یافتند.

در ابتدای جلسه دکتر قاسمی در خصوص به تشریح برنامه های جانبی همایش آمایش علم و فناوری که در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار خواهد پرداخت. با توجه به برگزاری پیش نشست تخصصی با موضوع بررسی تجربیات در حوزه آمایش علم و فناوری، مدیران مراکز رشد استان تجربیات خود را در زمینه آمایش علم و فناوری بیان نمودند و به تبادل نظر پرداختند.

در ادامه با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای نوپای حوزه ICT ، مقرر گردید مراکز رشد استان متقاضیان دارای شرایط را تا اواسط آبان به پارک علم و فناوری جهت پیگیری امور معرفی نمایند.

در ادامه مباحث مدیران مراکز رشد در خصوص حضور موثر مراکز رشد در مراسم هفته پژوهش پیشنهاداتی ارائه نمودند.

زبان سایت »