هفتاد و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

هفتاد و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد صبح روز شنبه 17آبان 99 با حضور اعضا در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه شرکت بنیان تراش آذین صنعت به ارائه طرح خود تحت عنوان ساخت دستگاه پرس پرچ مالشی پرداخت و به اتفاق آرا با پذیرش شرکت در مقطع رشد موافقت گردید.

هدف این شرکت تولید محصولات در حوزه طراحی و ساخت انواع دستگاه پرچ، کلینچ، … می باشد. بازار هدف این محصول صنایع خودرو سازی و آسانسور سازی صنایع خرد و کوچک ابزار آلات و یراق آلات می باشد.

در ادامه با پذیرش طرح شرکت پیشرو پژوهان دام گستر تحت عنوان تولید گلوتن از محصولات فرعی دیگر کارخانجات در مقطع رشد موافقت نگردید.

در پایان با خروج شرکت سپر گرما سرد معین به دلیل عدم فعالیت و همچنین خروج موفق شرکت توسعه سیستم های آرمانی ایرانیان موافقت گردید.

زبان سایت »