هفتاد و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

هفتاد و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین ظهر دوشنبه 5 آبان۱۳۹۹ در سالن شهید سیاهپوش با حضور اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدا با پذیرش شرکت دانش محور آرتاخه  در مقطع رشد با طرح آبیاری زیر سطح موافقت گردید.

این شرکت فعالیت خود را در زمینه آبیاری زیر سطح آغاز نمود و با توجه به رفع ایرادات نمونه خارجی اعم از گرفتگی ،کاهش هزینه فیلتراسیون،کارکرد با هر فشار آب که اصلی ترین رقیب آن شرکت هانتر آمریکا می باشد موفق به ساخت نمونه ای به مراتب کاملتر وبا کارایی بالاتر و همچنین نبست به نمونه خارجی دارای ارزش مالی مناسبتر برای مصرف کننده را بسازند.
در ادامه آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین قبل از شروع جلسه مورد بجث و گفتگو و به تایید اعضاء و مورد تصویب قرار گرفت.
زبان سایت »