هفتاد و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

هفتاد و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح چهارشنبه 2 مهر1399 در سالن شهید سیاهپوش با حضور اعضابرگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدا با پذیرش شرکت آریا پژوهش یکتا در مقطع رشد با طرح شبکه بازاریابی چندسطحی موافقت گردید.

این شرکت در ابتدا فعالیت خود را در زمینه پژوهش و تحقیقات در حوزه محصولات گیاهی ارگانیک آغاز نمود و در راستای توسعه بازار مصرف و  محصولات مبتکرانه شرکت تولیدی شریک تجاری خود (کیمیا پژوهش ماهان)، تصمیم به راه اندازی زنجیره ای از مشتریان راضی گرفت و موفق به اخذ مجوز بازاریابی چندسطحی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

توسعه محصولات شبکه به محصولات دانش بنیان گیاهی پارکها و مراکز رشد کشور از اهداف این شرکت می باشد.

در ادامه طرح  شرکت رویداد پیشرو سهند آسیا، با عنوان شبکه اجتماعی کارجوپلاس بررسی و با پذیرش شرکت در مقطع رشد موافقت گردید. سیستم کاریابی شرکت مبتنی بر روش مخزن استعداد ها بر بستر شبکه اجتماعی همراه با تست ها و آزمون های تخصصی، شخصیت شناسی و شناختی و همچنین تحلیل اطلاعات بازار کار بر پایه داده کاوی و هوش مصنوعی می باشد.

در پایان طرح شرکت شتاب دهنده علم و فناوری حکمت با عنوان تولید ژنراتور خورشیدی هیبریدی سیار جهت پذیرش در مقطع رشد مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید پس از طراحی مدار چاپی طی 6 تا 9 ماه آینده مجدد در جلسه شورا طرح و بررسی گردد.

 

 

زبان سایت »