هجدهمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

آخرین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین در سال 1396 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، هجدهمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری استان در روز چهارشنبه با حضور اعضای این شورا در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین به ارائه گزارش عملکرد پارک علم و فناوری در حوزه های عمرانی، مرکز رشد و موسسات، روابط عمومی، اداری و مالی در سال 1396 پرداختند. در ادامه ایشان از طراحی سردرب پارک علم و فناوری، رفع مشکل آب پارک و تهیه کتابچه ای از تفاهم نامه های منعقد شده در پارک از بدو تاسیس تاکنون خبر دادند. در ادامه اعضا پیشنهاد کردند که از این پس در هر جلسه، گزارشی از فعالیت های تعدادی از واحدهای فناور موفق مستقر در موسسات ارائه گردد. درخواست ورود شرکت عمیدپویا پرداز از دوره رشد به موسسات، مورد طرح و بررسی اعضا قرار گرفت و با ورود این شرکت به بخش موسسات به اتفاق آرا موافقت گردید. در پایان به رسم یادبود هدایایی به اعضای شورا تقدیم گردید.
زبان سایت »