نوزدهمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

نوزدهمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین در سالن شهید سیاهپوش برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، نوزدهمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای این شورا در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید. در ابتدای جلسه با توجه به مصوبه قبلی شورای پارک مبنی بر ارائه گزارش عملکرد تعدادی از واحدهای فناور مستقر در پارک در هر جلسه از شورا، شرکت بساپارس صنعت به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای خود پرداخته و برنامه های آتی شرکت را ارائه دادند. سپس مدیرعامل شرکت ابزارسازان البرز به ارائه طرح شرکت تحت عنوان ولوهای پیشرفته کنترل پذیر پرداخت. به اتفاق آرا با پذیرش شرکت فوق در بخش موسسات موافقت گردید. در ادامه مدیرعامل شرکت تونل ساز ماشین به ارائه طرح شرکت تحت عنوان طراحی و ساخت دستگاه TBM پرداخت. اعضا به اتفاق با پذیرش شرکت مورد اشاره در بخش موسسات موافقت نمودند. هچنین موضوع تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی پردیس فناوری سلامت فیمابین پارک علم و فناوری قزوین  و دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورد بررسی قرار گرفت.
زبان سایت »