نهمین کمیته پذیرش مرکز رشد موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی برگزار شد

نهمین کمیته پذیرش مرکز رشد موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی با پذیرش پنج طرح برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، نهمین جلسه پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک با حضور اعضای شورای کمیته پذیرش این مرکز برگزار شد که به موجب آن، 5 هسته فناور جدید و نوپا در مرحله رشد مقدماتی پذیرش شدند.

عنوان ایده و نام صاحبان ایده به ترتیب شامل چتر نجات هوشمند جهت نصب بر روی پهباد و مولتی روتور، آقای کیان قطبی، دستگاه حفاظت از جان با ارائه آقای سعید گل‌زاده، چاقوی تشخیص سرطان و درمان آن با ارائه خانم نصرالهی، فرآوری زباله‌های تر و تولید کودآلی کمپوست با ارائه آقای مومنی و ایده هویت من این است با ارائه خانم شهبازی در مرحله پذیرش و انعقاد قرارداد قرار گرفتند.

انتهای پیام/

زبان سایت »