نشست هم اندیشی توسعه فناوری در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

نشست هم اندیشی توسعه فناوری در پارک علم و فناوری قزوین با محوریت حقوق شهروندی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین،جلسه هم اندیشی توسعه فناوری با محوریت حقوق شهروندی با حضور  دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، مهندس کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی استان، دکتر آهنگریان رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایان، مهندس نوری مدیر اداری و مالی پارک، مهندس نیکونژاد سرپرست مرکز رشد پارک و مهندس پیله ور مسئول امور موسسات پارک برگزار شد. در این نشست که با ارائه مدیر اداری و مالی پارک همراه بود مطالبی چون، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین با استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و کانون کار فرمایان استان و تعیین یک الگوی مناسب برای ارتباط بیشتر صاحبان صنعت با فناوران و جامعه دانشگاهی، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زبان سایت »