نشست رئیس پارک علم و فناوری قزوین به همراه معاون و مدیران پارک با معاون صنایع کوچک و کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی استان ظهر روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد این مجموعه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این نشست مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به بیان ظرفیت های دانش بنیان پارک علم و فناوری در استان پرداخت و گفت: پارک علم و فناوری قزوین با وجود فعالیت بیش از یکصدو ۱۰ واحد علمی و پژوهشی  از ظرفیت های بالایی استان برخوردار است.

مافی افزود: ۷۳ واحد فناور در مرکز رشد، ۲۴ واحد فناور در امور موسسات، ۴ مرکز رشد در استان، ۷۲ شرکت دانش بنیان در استان و ۲۰هسته و واحد فناور در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ۳شابدهنده در استان و ۱ شتابدهنده مستقر در پارک قزوین مستقر هستند.

رئیس پارک علم و فناوری قزوین تصریح کرد: ۱۸۰ محصول حاصل ۱۰ سال فعالیت پارک علم و فناوری قزوین است و در راستای تحقق و پلتفرم فناوری و نوآوری قزوین فعالیت های مهمی در دست انجام است.

وی تأکید کرد: باید صادرات را افزایش دهیم. صنایع کوچک می توانند خدمات خوبی را به واحدهای فناور در حوزه صادرات ارائه دهند. دنبال این هستیم در شهرستان ها زیست بوم ها را گسترش دهیم.

در ادامه کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های استان اظهار داشت: معاونت علمی برای شرکت های دانش بنیان ۸۰ میلیون برای آموزش و خدمات در نظر گرفته است. 

وی افزود: هدف دولت حمایت از واحدهای  صادراتی کوچک است.

در ادامه حمیدرضا پیله ور مدیر امور موسسات و رئیس مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوین گفت: مرکز نوآوری شعبه های مختلفی خواهد داشت. می تواند یک قسمت مجموعه ای باشد که خوشه های شرکت شهرک ها در آن استقرار پیدا کنند.

پیله ور ادامه داد: می توانیم تیم های شما را حمایت و به شبکه های تخصصی معرفی کنیم چون مدل ما چالش های نوآوری است.