نشست بررسی موانع صادرات در حوزه شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده

نشست بررسی موانع صادرات در حوزه شوینده ها، مواد آرایشی و بهداشتی و ضدعفونی کننده ها با حضور معصومه نیکونژاد مدیر مرکز رشد، علیرضا کشاورز قاسمی مشاور تجاری سازی پارک و قاسم حسینی نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران و شرکت های تولیدکننده مواد ضد غفونی کننده مستقر در پارک علم  وفناوری قزوین در محل سالن کنفرانس شهید سیاهپوش برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدا در خصوص کسب عنوان نخست پارک علم و فناوری قزوین در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده در بین پارکهای سراسر کشور و بهره مندی از این ظرفیت استان در راستای رفع نیاز سایر استانها در گام اول و سپس صادرات محصول پس از رفع ممنوعیتهای موجود تبادل نظر گردید.  در این نشست متخصص در واردات و صادرات مواد شوینده  و ضدعفونی کننده و همچنین کارگزار رسمی گمرک راهنمایی هایی را به منظور ورود به عرصه صادرات بیان نمودند. تولید مواد در کیفیت بین المللی، تنوع در بسته بندی، استمرار در تولید و برندسازی از موارد مهم در صادرات هر محصول می باشد بهره مندی از خدمات صندوق ضمانت صادرات و همچنین خدمات شرکتهای بازرسی به منظور ایجاد اطمینان در بازار هدف نیز از موارد مورد بحث بود. در ادامه شرکتها به پرسش و پاسخ و تبادل نظر در خصوص موارد عنوان شده و چالش های خود در زمینه تولید و توزیع مواد پرداختند.
زبان سایت »