نشست با صندوق نوآوری و شکوفایی

   نشست رئیس، معاون و مدیران پارک علم و فناوری قزوین با معاونین صندوق نوآوری و شکوفایی صبح روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 99 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه تسهیلات پیش بینی شده جدید صندوق برای واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری در خصوص تهیه محل کار و ترمیم شرایط مالی واحدهای آسیب دیده در کرونا معرفی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زبان سایت »