نشست اعلام نیازهای فناورانه شرکت تونل ساز ماشین در دانشگاه علم و صنعت

در راستای تحقق اهداف پارک های علم و فناوری از جمله ایجاد ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با بخش های اقتصادی، نشست اعلام نیازهای فناورانه شرکت تونل ساز ماشین از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین  در روز یکشنبه 21 مهر در سالن  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. نشست با حضور مدیران و کارشناسان تخصصی شرکت، مدیران پارک علم و فناوری و مسئولین دانشکده مهندسی راه آهن، دفتر تعاملات صنعتی دانشکده و جمعی از اساتید و دانشجویان علاقمند برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدا مدیران شرکت ضمن معرفی شرکت تونل ساز ماشین و امکانات و ظرفیتهای شرکت ، به بیان نیازها و چالش های خود در حوزه برق، مکانیک و مواد پرداختند. امکان بازدید از شرکت، امکان بهره مندی از فرصت مطالعاتی، تلاش جهت بومی سازی تجهیزات مورد نیاز از سایر موارد طرح شده در این جلسه بود. دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین نیز بیان کرد: نزدیکی قزوین به تهران و همچنین صنعتی بودن استان از جاذبه های بالا جهت ارتباط دانشگاههای تهران با پارک علم و فناوری قزوین می باشد. همچنین طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت، عنوان طرحی مطلوب و راهگشا و فرصتی مناسب جهت رفع نیازهای فناورانه صنعت به دست اساتید می باشد. انتهای پیام/* 980721
زبان سایت »