موسسات مستقر در پارک علم و فناوری قزوین ارزیابی می‌شوند

هدف از این ارزیابی بررسی میزان رشد و پیشرفت در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی و اجرایی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، موسسات مستقر در پارک علم و فناوری با توجه به آیین‌نامه‌های موجود، لازم است به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند.

هدف از انجام این ارزیابی‌ها بررسی میزان رشد و پیشرفت در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی و اجرایی، چالش‌های پیش روی و سایر مسائل موسسات می‌باشد؛ در فرایند یاد شده، موسسات از جنبه‌های مختلف فنی، مالی و ساختاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

برای اجرای ارزیابی ابتدا از موسسات، یک سری اطلاعات دریافت و سپس با هر کدام به صورت حضوری جلسه برگزار می‌شود و در نهایت، اطلاعات جمع‌آوری شده در امور موسسات پارک تحلیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/

زبان سایت »