مسابقه بزرگ کتابخوانی

با محوریت کتاب “آرزوهای دست‌ساز”

ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور

مهلت شرکت در مسابقه:
۲۹ خرداد الی ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

لینک شرکت در مسابقه:

http://Cheraq24.ir
برای تهیه نسخه الکترونیک کتاب به اپلیکیشن طاقچه مراجعه نمایید.

#کانونچراغمطالعه