مدیر کل کمیته امداد از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مهرعلی حق گویان مدیرکل کمیته امداد استان از مجموعه پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد. در ابتدا از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین بازدید به عمل آمد و سپس نشستی با حضور رئیس و معاون پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. در این نشست آموزش و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در حوزه های کسب و کار و کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.

 
زبان سایت »