مدیر کل تحقیقات و پژوهش کمیته امداد از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد

مدیر کل تحقیقات و پژوهش کمیته امداد به همراه مدیرکل کمیته امداد استان از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، سید مرتضی حسینی مدیرکل تحقیقات و پژوهش کمیته امداد و مجید مومنی مدیرکل کمیته امداد از مجموعه پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. در ابتدا از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین بازدید به عمل آمد و سپس نشستی با حضور سرپرست و مدیران پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. در این نشست آموزش و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در حوزه های کسب و کار و کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت تفاهم نامه ای بین دو مجموعه پارک و کمیته امداد برگزار گردد.   انتهای پیام/*
زبان سایت »