خدمات پارک علم و فناوری قزوین در سه دسته اصلی خدمات فنی و تخصصی، خدمات پشتیبانی و خدمات مالی ارائه می گردد. ارائه خدمات مطابق با برنامه واحد فناور در قرارداد خدمات کسب و کار  و با صلاحدید پارک، توسط پارک و یا کارگزاران مورد تایید پارک، ارائه می گردد.

  • خدمات فنی و تخصصی

1- خدمات توانمند سازی: خدماتی که به منظور ارتقا توان شرکت‌های فناور در جهت افزایش توانمندی ایشان در تجاری‌سازی محصول تولیدی خود ارائه می‌شود که شامل آموزش، مشاوره و منتورینگ می باشد.

الف- آموزش: مراکز رشد سالیانه متناسب با نیاز واحدهای فناور مستقر و در جهت بهبود وضعیت کیفی و کمی و ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان شرکت‌ها، مبادرت به برگزاری دورهای آموزشی می‌نمایند. این دوره های آموزشی می توانند آموزش در حوزه کسب و کار و در حوزه تخصصی فعالیت شرکت باشد.

ب- مشاوره‌: با توجه به تازه تاسیس بودن واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و عدم بینش کافی نسبت به چالش‌های پیش روی خود در مسیر تولید، مراکز رشد اقدام به ارائه خدمات مشاوره یا حمایت از واحد فناور جهت اخذ مشاوره در حوزه عمومی و مدیریتی، تجاری و کسب و کار و همچنین فنی و تخصصی فعالیت شرکت، می نماید

ج- راهبری : راهبری یامنتورینگیک رابطه‌ی حرفه‌ای است که طی آن، یک شخص باتجربه و آگاه (منتور) در کنار فرد دیگری قرار می گیرد تا مهارت‌ها و دانش او را در زمینه‌ی حرفه‌ای مشخصی ارتقا دهد. منتور شخصی است که دارای تجربه در یک زمینه‌ی تخصصی است و می‌تواند به شخص دیگری که تجربه‌ی کمتری در همان زمینه دارد کمک کند.

2- تجاری سازی:  هدف از تجاری سازی آماده سازی ایده و طرح برای ورود به بازار است.در همین راستا، مراکز رشد جهت آماده سازی محصول خود برای ورود به بازار، از دریافت خدمات زیر توسط واحد فناور حمایت می نماید:

الف- خدمات مالکیت فکری ملی و بین المللی

ب- اخذ مجوزها، استانداردها و تأییدیه های علمی ملی و بین المللی

ج- ارزشگذاری فناوری

د- قیمت گذاری محصول/ خدمات

ه- برندسازی

3- بازاریابی: بازاریابی و فروش امری تخصصی است. در همین راستا، مراکز رشد جهت حمایت و تسریع در روند روبه رشد واحدهای فناور و سهولت هر چه بیشتر برای دستیابی به بازار هدف، از دریافت خدمات زیر توسط واحد فناور حمایت می نماید:

الف- پروژه یابی و حمایت از تهیه پروپوزال برای جذب پروژه/ مناقصه

ب- تحلیل بازار

ج- تحقیقات بازاریابی

د- تحلیل رقبا

ه- فروش

و- خدمات انتقال فناوری

ز- سرمایه پذیری

ح- شرکت در تورهای فناوری

ط- صادرات محصول/ خدمات

** هر یک از خدمات زیر مجوعه خدمت بازاریابی و تجاری سازی، مطابق با برنامه واحد فناور در قرارداد خدمات کسب و کار  و با صلاحدید پارک، توسط کارگزاران مورد تایید پارک، ارائه می گردد.

  • خدمات پشتیبانی

1- خدمات اداری: مراکز رشد در جهت آسایش و تسریع در روند فرایندهای اداری واحدهای فناور مستقر اقدام به ارائه خدمات اداری از قبیل:

الف- ارائه حمایت مالی جهت خرید تجهیزات اداری

ب- دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت بالا

ج- دسترسی به اتوماسیون اداری

د- استفاده از سالن های جلسات

ه- دسترسی به فاکس، کپی و پست

و- خدمات رفاهی

ز- بهره مندی از آب، برق و گاز و پشتیبانی و نگهداری سیستم های تأسیساتی

2-خدمات اطلاع رسانی و تبلیغاتی

 الف- ارائه حمایت مالی جهت خرید خدمات تبلیغاتی(مانند طراحی و پشتیبانی سایت شرکت و انواع رسانه های الکترونیکی، تهیه کارت ویزیت، کاتالوگ و بروشور شرکت، اخذ و چاپ بیل بوردهای تبلیغاتی)

ب- رونمایی از محصولات واحدهای فناور

ج- صدور مجوز واحد فناوری طبق دستورالعمل مربوطه

د- صدور انواع معرفی نامه برای واحدهای فناور

ه – معرفی محصولات و خدمات واحدهای فناور در سایت پارک و سایر درگاه های اطلاع رسانی

و- برگزاری نشست های هم افزایی و هم اندیشی و انتقال تجربه

ز- معرفی محصول/ خدمات واحدهای فناور در کتابچه محصولات پارک

3- خدمات نمایشگاهی

الف- ارائه حمایت مالی از بازدید واحدهای فناور از نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی

ب- ارائه حمایت مالی از حضور واحد فناور در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی

ج- معرفی محصولات واحدهای فناور در نمایشگاه هایی که پارک در آن حضور می یابد

4- خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

الف- ارائه حمایت مالی جهت دریافت خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه تخصصی فعالیت شرکت

ب- معرفی واحد فناور به مجموعه های همکار پارک به منظور استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه تخصصی فعالیت شرکت

ج- امکان استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی پارک در صورت وجود

  • خدمات مالی

1-  ارائه تسهیلات مالی مستقیم از اعتبارات پارک

این تسهیلات جهت تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات مطابق با برنامه واحد فناور در قرارداد خدمات کسب و کار می باشد و به دو نوع بلند مدت و سرمایه درگردش قابل اعطا می باشد.

** در خصوص فناوری های نرم، دستمزد نیروی متخصص نیز می تواند جزو موارد تخصیص این تسهیلات گردد.

2-  ارائه تسهیلات مالی غیر مستقیم

معرفی واحد فناور به صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق کارآفرینی امید و سایر بانکها و موسسات مالی طرف قرارداد و سایر مکانیزم های مجاز مالی کشور