شصت و یکمین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد

شصت و یکمین جلسه شورای مرکز رشد  صبح روز سه شنبه 9اردیبهشت ماه 99 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، درابتدای  این جلسه معصومه نیکونژاد مدیر مرکز رشد جامع گزارش عملکرد مرکز رشد در سال 98 را در بخشهای فرهنگ سازی و رویدادها، خدمات فنی و تخصصی، حمایت مالی، واحد پذیرش و تعاملات ارائه کرد و اعضا از تلاشهای مرکز رشد تقدیر بعمل آوردند و به ارایه پیشنهادات و نظرات خود در راستای توسعه فعالیت ها پرداختند. در ادامه  درخواست تمدید شرکتهای  پترو کیمیا ویژن، توسعه سیستم های آرمانی ایرانیان  مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از  فعالیت فنی و مالی شرکت طی مدت استقرار در دوره رشد ارایه و مشکلات، موانع و چالشهای ایشان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در خصوص شرکت سپر گرما سرد معین مقرر گردید مشاوره های لازم در خصوص تجاری سازی محصول به شرکت داده شود. با توجه به گزارش فعالیت های انجام شده شرکت مازند الکتریک ماهان و کیمیا پژوهش ماهان، اعضای شورا ضمن تقدیر از تلاشهای شرکتهای مذکور، واحدهای فناور را حائز شرایط رشدیافتگی دانستند. همچنین خروج شرکتهای سبز فرایند دانش افزا، تجهیز سازان پیشرو، پالایش صنعت هیراب، آینده نگار فناوری لوتوس از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.    در پایان گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. تعداد 3 جلسه که از میان 3 ایده بررسی شده تعداد  2 ایده پذیرش و 1 ایده رد شد.  
زبان سایت »