شصت و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد در عصر دو شنبه ۹ تیرماه۹۹ در سالن شهید سیاهپوش  پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه درخواست پذیرش شرکت های “فرتاک سرمایه پارسه” با طرح “طراحی و برنامه نویسی هوش مصنوعی تحلیل بازار های مالی” و “هوشمند آرسس صنعت” با طرح “طراحی و ساخت دستگاه CNC خم کن و برش سیم با مقاطع گوناگون”  مورد بررسی قرار گرفت که با پذیرش در دوره رشد موافقت گردید.

در پایان گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. تعداد ۳ جلسه که از میان ۶ ایده بررسی شده تعداد  ۴ ایده پذیرش و ۲ ایده رد شد.