شصت و سومین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد

شصت و سومین جلسه شورای مرکز رشد صبح روز چهار شنبه 31اردیبهشت 99 در سالن شهید اسکندری نژاد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه  درخواست پذیرش شرکت فناوران اطلاعات سهند آراز با طرح  دستبند هوشمند اندازه گیری دمای بدن انسان با قابلیت اتصال به تلفن های همراه هوشمند مورد بررسی قرار گرفت که با پذیرش در دوره رشد موافقت نگردید و  با پذیرش در دوره رشد مقدماتی به مدت شش ماه مشروط به ارائه برنامه منسجم حضور، ارتباط موثر با مرکز رشد، تحلیل بازار و تکمیل فنی طرح موافقت شد. در ادامه درخواست تمدید شرکت های سانا اندیشه سازان مجد و سامان کالا توان ابزار مورد بررسی قرار گرفت و  با تمدید دوره رشد به مدت یکسال از تاریخ تصویب به شرط ارایه گزارش عملکرد در پایان این مدت، موافقت گردید. در پایان با توجه به گزارش فعالیت های انجام شده هسته پلاسما رهیافت و شرکت درسا تسنیم صبا خروج از مرکز رشد مورد موافقت قرار گرفت.
زبان سایت »