شصتمین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد

شصتمین جلسه شورای مرکز رشد ظهر شنبه 10 اسفندماه98 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزارشد. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه درخواست پذیرش شرکت ” صنایع شیمیایی فرهمند ابهر” با طرح ” تولید روانساز های صنایع ریخته گری آلومینیوم”  مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شرکت در مقطع رشد موافقت گردید. در ادامه  گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. در تعداد 5 جلسه برگزار شده، 6 ایده  بررسی گردیده است که تعداد  4 ایده پذیرش و 2 ایده رد شده است. در پایان درخواست تمدید دوره رشد شرکتهای  تجهیزآفرینان علم و خلاقیت کارنو، برگه زرینه قلم عماد و موسسه علم و دانش ماه و مهر مورد بررسی قرار گرفت و مدیر عاملان شرکتها به ارایه گزارش فعالیت فنی و مالی شرکت طی مدت استقراردر دوره رشد پرداخته و مشکلات، موانع و چالشهای ایشان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. انتهای پیام/* 981210
زبان سایت »