ششمین جلسه اعضای ستادی پارک علم و فناوری برگزار شد

با حضور اعضای ستادی پارک علم و فناوری، جلسه توجیهی منشور اخلاقی و طرح تکریم ارباب رجوع در سالن جلسات شهید سیاهپوش برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، ششمین جلسه اعضای ستادی پارک با محوریت بررسی منشور اخلاقی و حقوق شهروندی برگزار شد. در این جلسه پیرامون مطالب ذیل صحبت شد. 1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع. 2- خوش رویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان. 3- راهنمایی به موقع و ارایه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها. 4- فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند. 5- ارایه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و …) 6- توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارایه خدمت به آنها. 7- ارایه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب. 8- انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی.
زبان سایت »