شتابدهنده هوشمند سلامت
مدیرعامل حمید صرافها
خدمات قابل ارائه
اطلاعات تماس 33698871
نشانی پارک علم و فناوری قزوین- ساختمان دکتر فضلوی-فن بازار
لینک سایت اینترنتی http://www.medicalator.com/
ایمیل info@medicalator.com