کلیه هسته ها، واحدهای فناور، فناوران و پرسنل پارکها و مراکز رشد می توانند در این شبکه عضو شوند.
امکانات زیر در این پلتفرم در نظر گرفته شده است:
تعامل با فناوران سراسر کشور از طریق ارسال انواع محتوا، فایل و گفتگوهای متنی
شناسایی و ایجاد گروه‌های تخصصی و عمومی از فناوران سراسر کشور
تعامل با وزارت علوم و ارائه نظرات و تاثیرگذاری در تصمیم گیریها
اطلاع از آخرین اخبار حوزه فناوری و اطلاع رسانیهای دفتر توسعه فناوری وزارت علوم

هم اکنون می‌توانید از طریق آدرس زیر و انتخاب “پارک علم و فناوری قزوین” به عنوان پارک مرجع، به شبکه تعاملی پارکها و مراکز رشد کشور بپیوندید.

http://tpnet.msrt.ir