شبکه تعاملی پارکها و مراکز رشد کشور توسط دفتر توسعه فناوری وزارت علوم راه اندازی شد.

کلیه هسته ها، واحدهای فناور، فناوران و پرسنل پارکها و مراکز رشد می توانند در این شبکه عضو شوند. امکانات زیر در این پلتفرم در نظر گرفته شده است: تعامل با فناوران سراسر کشور از طریق ارسال انواع محتوا، فایل و گفتگوهای متنی شناسایی و ایجاد گروه‌های تخصصی و عمومی از فناوران سراسر کشور تعامل با وزارت علوم و ارائه نظرات و تاثیرگذاری در تصمیم گیریها اطلاع از آخرین اخبار حوزه فناوری و اطلاع رسانیهای دفتر توسعه فناوری وزارت علوم

هم اکنون می‌توانید از طریق آدرس زیر و انتخاب “پارک علم و فناوری قزوین” به عنوان پارک مرجع، به شبکه تعاملی پارکها و مراکز رشد کشور بپیوندید.

http://tpnet.msrt.ir

زبان سایت »