سی و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد جامع برگزار شد

جلسه شورای مرکز رشد جامع با دستور کار بررسی پذیرش یک واحد فناور جدید و بررسی درخواست های تسهیلات واحدهای فناور برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت مهندسی بازرگانی مه راد صنعت خلاق به ارائه طرح خود تحت عنوان طراحی و ساخت کالای EPRS برای تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و گاز ( دریایی- خشکی) پرداخت. اعضای شورا به اتفاق آرا با پذیرش شرکت در دوره رشد موافقت نمودند.

در ادامه، درخواست‌های تسهیلات چند شرکت بررسی گردید. در این راستا و به منظور توزیع مناسب تسهیلات، مصوب شد بررسی درخواست تسهیلات جدید شرکت‌هایی که قبلا تسهیلات سرمایه در گردش اخذ نموده اند، منوط به تسویه تسهیلات قبلی باشد.

زبان سایت »