سی و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

سی و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در روز سه شنبه مورخ 97/5/16 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه دبیر شورا سرکار خانم نیکونژاد به ارائه گزارش از مصوبات کمیته پذیرشهای برگزار شده پرداختند و عناوین طرحهای پذیرفته شده و رد شده را به اعضای شورا گزارش نمودند. در ادامه مدیرعامل شرکت سامان کالا تجهیز آریا طرح ساخت دستگاه بولت تنشنر هیدرولیک را ارائه نمودند و اعضا به اتفاق با خروج شرکت از دوره رشدمقدماتی و ورود به دوره رشد موافقت نمودند. در پایان اعضای شورا به منظور آشنایی بیشتر با دستاوردهای این واحد، از دفتر شرکت فوق و محصولات ایشان بازدید نمودند.
زبان سایت »