سی و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

سی و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، سی و سومین جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم مهندس نیکونژاد، دبیر شورای مرکز رشد گزارشی از مصوبات 14 کمیته پذیرش برگزار شده پیشین ارائه نمودند و مصوبات آن کمیته در چهار زمینه بررسی درخواست پذیرش در رشد مقدماتی، درخواست تمدید دوره رشد مقدماتی، درخواست پرداخت تسهیلات و همچنین بررسی طرح کسب و کار به تایید اعضا رسید. در ادامه جلسه مصوبات ذیل صورت گرفت:
  • با درخواست تمدید دوره رشد شرکت‌های کیمیاپژوهش ماهان، مازند الکتریک ماهان، توسعه سیستمهای آرمانی ایرانیان، آذر پژوه فرآیندساز و همچنین فناوریهای پیشرفته نصر آب پالایش به مدت یک سال موافقت گردید.
  • درخواست پذیرش شرکت سانا اندیشه سازان مجد مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش آن در دوره رشد موافقت گردید.
  • درخواست ورود شرکت رهپویان گنج پارس از دوره رشد مقدماتی به دوره رشد نیز مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
زبان سایت »