سی و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

با درخواست شرکت تولیدی طراحی آرتام پویش جهت ورود به مرکز رشد  پارک علم و فناوری قزوین موافقت شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان، سی و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری استان برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم مهندس نیکونژاد، دبیر شورای مرکز رشد گزارشی از مصوبات 8 کمیته پذیرش برگزار شده از جلسه قبل  شورای مرکز رشد تا جلسه فعلی را ارائه نمودند. در ادامه یک مورد درخواست تمدید دوره رشد و نیز یک مورد درخواست دریافت تسهیلات واحدهای فناور مورد بررسی قرار گرفت. درخواست پذیرش شرکت تولیدی طراحی آرتام پویش با طرح دستگاه رطوبت ساز سرد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش آن در دوره رشد موافقت گردید.
زبان سایت »