سمینار تخصصی سربازان فروش برگزار شد

سمینار تخصصی یک روزه سربازان فروش با محوریت آموزش تکنیک ها، اصول و فرآیند بازاریابی و فروش در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، امروزه هر کسب و کاری چه فروشگاهی کوچک و چه یک سازمان بزرگ خود را دور از مسائل بازاریابی و فروش نمی داند و نیاز به مشاوره بازاریابی و آموزش بازاریابی برای تمامی کسب و کارها احساس می شود.

در سمینار سربازان فروش سعی شد تا روش ورود به ذهن مخاطب یا مشتری را به صورت تکنیکی و تخصصی آموزش داده شود تا افراد بتوانند فروشی موفقی داشته باشند. تمامی مباحث این دوره بر مبنای اصول روانشناسی بازاریابی و فروش ارائه گردید.

این دوره با تدریس مهندس خوانساری مدیرعامل شرکت تبلیغاتی یک کسب و با حمایت پارک علم و فناوری قزوین و مرکز تخصصی کسب و کار برگزار شد.

زبان سایت »