سمینار آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی و چگونگی دفاعیات در کمیسیون های تجدید نظر

سمینار آموزشی آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی و چگونگی دفاعیات در کمسیون های تجدید نظر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با همکاری اتاق بازرگانی قزوین و با حضور دکتر نجارزاده دکترای تخصصی حقوق عمومی و مدرس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. محتوای سمینار: • مبانی و تعاریف راجع به کارگر، کارفرما، کارگاه • قرارداد کار و الزامات راجع به آن • روش های خاتمه قرارداد کار والزامات طرفین قرارداد • تعاریف و مبانی اولیه  قانون تامین اجتماعی( بیمه شده –کارفرما- واگذارنده کار –حق بیمه) • منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی و نقش شرکای اجتماعی در آن( حق بیمه ، بازرسی دفاتر ) • حمایت های سازمان تامین اجتماعی ( حمایت های کوتاه مدت ، میان مدت ،  بلند مدت) و الزامات قانونی بیمه شدگان  وکارفرمایان • وظایف و حقوق پیمانکاران در مقابل سازمان تامین اجتماعی ناشی از قراردادها و مقاطعه کاری
زبان سایت »