سمینار «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری بین المللی» در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

سمینار «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری بین المللی» امروز با ارائه مهندس وحید خدیری کیا در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،سمینار «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری بین المللی» امروز با ارائه مهندس وحید خدیری کیا مدرس تخصصی و مشاور عالی کمیسیون بازرگانی اتاق ایران و سازمان تحقیقات صنعتی ایران در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار، افزایش سطح مهارت های بین المللی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری قزوین بود که در آن تعریف مذاکره، هدف مذاکره،پیش بینی حالات مختلف مذاکره، آداب جلسات مذاکره، انواع مذاکره کنندگان ،مدیریت زمان و انرژی،ویژگی های بارز طرف های خارجی در مذاکره ،ارتباطات،فروش و شیوه های بن بست شکنی در مذاکرات تجاری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
زبان سایت »