لطفا راهنمای پذیرش را دریافت و با دقت مشاهده فرمایید و سپس برای انجام فرآیند پذیرش در پارک علم و فناوری قزوین روی عکس زیر کلیک نمایید: