دیدار نوروزی رئیس و مدیران پارک علم و فناوری قزوین با مدیران عامل واحدهای فناور مستقر

دیدار نوروزی دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به همراه مدیران این پارک با مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، همزمان با آغاز ساعات اولیه و با پیروی از سنت زیبای دید و بازدید، رئیس و مدیران پارک علم و فناوری قزوین با واحدهای فناور مستقر در پارک، دیدار کردند.

رئیس پارک علم و فناوری قزوین ضمن دیدار چهره به چهره، سال جدید را تبریک و برای همه واحدهای فناور مستقر در پارک سالی سرشار از موفقیت آرزو کردند.

زبان سایت »